เจ้าพระยามหานคร Language : ThaiEnglish
 
หน้าหลัก  | ร่วมงานกับCMC
 
      เข้าสู่หน้ากรอกใบสมัคร       แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
สวัสดิการบริษัท
ทุกตำแหน่งงาน ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์
เบี้ยขยันประจำเดือน (800 บาท/เดือน)
โบนัส
ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกันสังคม
รางวัลตอบแทนตามอายุงาน
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ)
สังสรรค์ประจำปี
อบรมเสริมความรู้(ภายใน,ภายนอก)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
อาหารเย็น
ชุดฟอร์มพนักงาน
เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน
 ตำแหน่งที่ต้องการ
   
ตำแหน่งที่ 1 :   ผู้จัดการส่วนการตลาด
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย หญิง อายุ 30-40 ปี
มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ
มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5-10 ปี
มีประสบกาณณ์สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 2 :   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- เพศชาย หญิง - อายุ 30-40 ปี
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ดี - มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ
มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5-10 ปี - มีประสบกาณณ์สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 3 :   ผู้จัดการฝ่ายระบบสารสนเทศ
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 4 :   หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงนิติอาคารชุด
จำนวน : 10 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 5 :   ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 6 :   ผู้จัดการส่วนนิติบริการและงานคดี
จำนวน : 0 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 7 :   เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกรรมการ
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 8 :   เจ้าหน้าที่นิติบริการและงานคดี
จำนวน : 0 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 9 :   เจ้าหน้าที่ Quality Control Assurance
จำนวน : 10 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 10 :   เจ้าหน้าที่นิติกร
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ / เนติบัณฑิต
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์งานด้าน สคบ. งานเอกสารสัญญาทางด้านรับเหมาก่อสร้าง
- มีใบว่าความ
- มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่และออกนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 11 :   โฟร์แมนอาวุโส
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาชาวิชาก่อสร้าง
เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการเร่งรัดก่อสร้างให้ได้ตามเวลา และมีคุณภาพ
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานไซต์งานในกรุงเทพฯ
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 12 :   เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 23 ปีขี้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถใช้โปรแกรม Accpac ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้าน AP/CB อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 13 :   เจ้าหน้าที่ออกแบบฝ่ายศิลป์
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 14 :   เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานรับเหมาก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์ในหน้าที่ มีความโปร่งใสในการทำงาน
สามารถเร่งรัดการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไปยังไซต์งานก่อสร้าง ให้ทันเวลา
มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีกับซัพพลายเอร์ให้ได้ราคา และคุณภาพ ที่ดี
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 15 :   IT Support
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขา IT / คอมพิวเตอร์
- มีความรู้ด้าน Server, LAN / VPN, Network, Windows, Windows Server, SQL, Internet, Firewall (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
- ขับยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
หมายเหตุ : ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 16 :   เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ชาย/หญิง อายุ 23- 35 ปี
สามารถใช้โปรแกรม .Net ได้
สามารถ วิเคราะห์ออกแบบ ระบบงานได้
มีความรับผิดชอบสูง
เงินเดือน 13,000 - 40,000 (ตามความสามารถ)
หมายเหตุ : ต้องการด่วน ! ! ประจำสำนักงานใหญ่
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 17 :   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพศ ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
มีใบ จป. วิชาชีพ
มีประสบการณ์การควบคุมงานความปลอดในงานก่อสร้างอาคารสูง
กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานประจำ Site งาน
มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
สามารถใช้Ms Office ได้
หมายเหตุ : ปฎิบัติงานไซต์งาน ในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 18 :   เจ้าหน้าที่การตลาด
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้ายการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานได้เต็มที่
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
- สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 19 :   เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี
สามาถใช้โปรแกรม Auto Cad, Photoshop, SKetch up ได้
เคลียร์แบบ Shop Drawing, Combine แบบงานโครงสร้าง/สถาปัตย์ , งานระบบได้ อ่านแบบได้ มีความเข้าใจแบบ
ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ ตรงต่อเวลา
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 20 :   เจ้าหน้าที่สโตร์
จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
สามารถทำงานตามโครงการต่างๆ ในกรุงเทพได้
ประสบการณ์การทำงานด้านสโตร์ในงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี
มีความอดทน และปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำเรื่องเบิกจ่ายอุปกรณ์ไปใช้งาน และสามารถติดตามทวงคืนได้
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานไซต์งานในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 21 :   ผู้จัดการส่วนขาย
จำนวน : 5 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
ประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี
รักการบริการ ใฝ่ความก้าวหน้า ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
มีรถยนต์ส่วนตัวพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
หมายเหตุ : ดูแลและควบคุม วางแผนการขายให้บรรลุตามยอด วิเคราะห์การขาย ยอดขาย คู่แข่ง ลูกค้า
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 22 :   เจ้าหน้าที่ขาย
จำนวน : 10 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1 - 4 ปี
รักการบริการ ใฝ่ความก้าวหน้า ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
หมายเหตุ : นำเสนอสินค้า ตามมาตรฐาน มีจิตใจรักบริการ มีความรอบรู้ และจดจำสิ่งรอบกายได้
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 23 :   ผู้จัดการอาคาร
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงานตามสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
เพศชาย - หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบสูง
มีภาวะความเป็นผู้นำ
มีใจรักงานบริการ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
หมายเหตุ : ดูแลและบริหารงานอาคารชุด รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน ติดตามและแก้ไขปัญหา
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 24 :   เจ้าหน้าที่นิติอาคารชุด
จำนวน : 10 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี
เพศชาย - หญิง อายุ 24 - 35 ปี
ประสบการณ์การทำงานในสายงานไม่เกิน 2 ปี
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 25 :   เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
เพศชาย - หญิง อายุ 24 - 30 ปี
ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีใจรักงานบริการ
หมายเหตุ : ดูแลเกี่ยวกับลูกค้าที่ทำการซื้อโครงการต่างๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า , การรับเรื่องร้องเรียน , การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 26 :   เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด , จัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความอดทน , พร้อมเรียนรู้งาน
หมายเหตุ : ติดต่อ Supplier ในการทำเครื่องมือการตลาดและเปรียบเทียบได้ สามารถทำ Report รายงานความคืบหน้าประจำเดือน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 27 :   ช่างซ่อมบำรุงนิติอาคารชุด
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
สามารถทำงานตามโครงการต่างๆ ของบริษัทได้
มีประสบการณ์ช่างประจำอาคาร(อาคารสูง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใจรักงานบริการ ใจเย็น สุขุมรอบคอบ
หมายเหตุ : งานซ่อมบำรุง รักษาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร และงานอื่นๆ ของโครงการ ให้บริการลูกค้า และคอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของโครงการ
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 28 :   เจ้าหน้าที่ธุรการนิติอาคารชุด
จำนวน : 0 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 29 :   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาชาวิชา การบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, อสังหาริมทรัพย์
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในด้านการ Audit อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ใน Intenal Audit ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 30 :   ช่างบริการหลังการขาย
จำนวน : 10 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 31 :   เจ้าหน้าที่ Web Marketing
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, สื่อสารมวลชน, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถวางแผน ประเมิน เสนอแผนงานโปรโมชั่นได้เป็นอย่างดี และสามารถควบคุมงบประมาณได้
มีประสบการณ์ด้าน Web Marketing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับ SEO และ SEM เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการติดต่อประสางาน มีทักษะการสื่อสารดี
มีความสามารถในการเสนอสินค้า/บริการ และสามารถปิดการขายได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายนอก
หมายเหตุ : กรุณานำผลงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยค่ะ ประจำสำนักงานใหญ่
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 32 :   เจ้าหน้าที่ Web Content-Web Editor
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชล, อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ หรือเรียบเรียงบทความลงนิตยสาร/Website อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ชอบอ่านและติดตามข่าวแวดวงดารา,บันเทิง,ภาพยนตร์,ซุบซิบดารา,ท่องเที่ยว,รถมือสอง เป็นชีวิตจิตใจ
มีใจรักงานเขียน มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเขียน ชอบอ่าน ชอบค้นคว้าหาข้อมูล
มีความสนใจข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีทักษะด้านการเขียนภาษาไทยที่ดี อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง
สามารถทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ และอยู่กับ Content ได้โดยไม่เบื่อ
มีความอดทน ความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
หมายเหตุ : กรุณานำผลงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยค่ะ สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 33 :   เจ้าหน้าที่ Web Programmer
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย/หญิง อายุ 23- 35 ปี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application สำหรับเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีทักษะและความชำนาญด้าน PHP, AJAX , jQuery , XML เป็นอย่างดี
มีทักษะและความชำนาญด้าน CSS , DHTML , JavaScript , Database เป็นอย่างดี
สามารถพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ๆ ได้ เช่น สมัครงาน , บันเทิง , ท่องเที่ยว , เกมส์ เป็นต้น
มีพื้นฐานด้าน SEO และการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างดี
มีทักษะและความเข้าใจ Concept OOP เป็นอย่างดี
รักและสนใจในการพัฒนา Web Application และองค์กร
มีความมั่นใจและพร้อมพิสูจน์ตัวเอง กระตือรือร้น และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
หมายเหตุ : กรุณานำผลงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยค่ะ สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานใหญ่
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 34 :   วิศวกรประมาณราคา
จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียด
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมการโยธา
- มีความรู้และประสบการณ์ในด้านถอดแบบ ประมาณราคา ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปี
- ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมา (เพิ่ม/ลด งาน)
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะ ความกดดันไดเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 35 :   โฟร์แมน
จำนวน : อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้าง
- เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการควบคุมงานอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป
- สามารถควบคุมงานผู้รับเหมารายย่อยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามแบบ และหลักวิศวกรรม
- สามารถจัดหาผู้รับเหมาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ในหน้าที่ ตรงต่อเวล มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- หากเคยควบคุมงานตั้งแต่ฐานราก - จนส่งมอบห้องลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานไซต์งานในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 36 :   เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียด
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลทรัพย์สิน (ก่อสร้าง) ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อไปยังไซต์งานต่าง ๆ
- ทำทะเบียนทรัพย์ตรวจสอบทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการก่อสร้าง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มียานพาหนะเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการออกตรวจทรัพย์สินตามไซต์งานในกรุงเทพฯ
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 37 :   โฟร์แมนงานระบบ
จำนวน : 5 อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- ประสบการณ์การทำงานควบคุมระบบอาคารสูง 1 ปีขึ้นไป
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- สามารถควบคุม และประสานงานผู้รับเหมางานระบบให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
หมายเหตุ : - สามารถควบคุม และประสานงานผู้รับเหมางานระบบ - ตรวจเช็ค Payment ผู้รับเหมารายย่อย - ประสานงานผู้ออกแบบ ปฏิบัติงานไซต์งานในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 38 :   โฟร์แมนเซอร์เวย์
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ หรือช่างก่อสร้าง
ประสบการณ์การทำงานด้านงานสำรวจ และก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านการใช้งานกล้องระดับ กล้องลายเป็นอย่างดี
เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 39 :   วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการควบคุมงานระบบอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ถอดแบบ ประมาณราคา ตรวจแบบงานระบบ ควบคุมงานระบบ ตรวจสอบ Payment เพิ่ม/ลด งานระบบ
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
มียานพาหนะเป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการไปตรวจสอบ ควบคุมงาน ไซต์งานในกรุงเทพ ฯ
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 40 :   เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
จำนวน : 5 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์งานธุรการทางด้านรับเหมาก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- ดูแลความเรียบร้อยภายในไซต์งาน การสื่อสารกับพนักงานรายวัน
- จัดทำใบสมัครพนักงานรายวัน / สรุปการทำ OT พนักงานทั้งหมดในไซต์งาน
- จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และจัดส่งเข้าสำนักงาใหญ่ ติดต่อประสานงาน
หมายเหตุ : ปฏิบัติไซต์งานในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 41 :   พนักงานขับรถทาวเวอร์เครน
จำนวน : อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 42 :   ช่างสำรวจ
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- เพศ ชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาการก่อสร้าง, สำรวจ
- ให้ Line ให้ระดับ ได้ตามแบบก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
- มีประสบการณ์ในงานก่อสร้งอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานไซต์งานในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 43 :   พนักงานขับรถ
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์
- มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี มีความอดทนในการทำงานงาน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เส้นทาง/ทางลัด ในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
- ดูแลตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- ขับรถให้พนักงาน/ผู้บริหาร ไปยังไซต์งานในกรุงเทพฯ และสถานที่ต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 44 :   เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาชาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, จิตวิทยา หรือสาชาที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือรับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการเจรจาต่อรองดี มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้นำกิจกรรมได้
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 45 :   เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
จำนวน : อัตรา
รายละเอียด
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในงานธุรการจัดซื้อ การขอราคา Supplier /การเปิด PO
- งานติดต่อประสาน งานเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ปฏิบัติที่สำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 46 :   ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 47 :   เจ้าหน้าที่ Event Marketing
จำนวน : 3 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 48 :   เลขานุการ
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และติดตามงานได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการสื่อสาร หรือถ่ายทอดคำสั่ง
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถจัดการประชุมได้, ติดตามการประชุม, จัดทำรายงานการประชุมได้
- มีความกระตือรือร้น
หมายเหตุ : ประจำสำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 49 :   ผู้จัดการโครงการ
จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
ประสบการณ์การทำงานในสายงานก่อสร้างอาคารสูง 5 ปีขึ้นไป (บริษัทผู้รับเหมา)
มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีทีมงาน และผู้รับเหมารายย่อย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการบริหารก่อสร้างให้สำเร็จ จนส่งมองห้องให้กับลูกค้า
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานไซต์งานในกรุงเทพฯ
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 50 :   เจ้าหน้าทีโอนกรรมสิทธิ์
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 51 :   โฟร์แมน QC
จำนวน : 0 อัตรา
รายละเอียด
เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้าง
มีประสบการณ์ในการควบคุมงานให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
ตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้งานมีคุณภาพ ตามปริมาณการเบิก
ออกใบ CAR ในการแก้ไขงาน และเร่งรัดให้มีการแก้ไขการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้
รายงานการตรวจสอบงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่/ หรือไซต์งานที่กำหนด ในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 52 :   เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส
จำนวน : 5 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 53 :   สถาปนิก
จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียด
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ประดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ,เขียนแบบ ตกแต่งภายใน และควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี (อาคารสูง)
- สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Sketchup, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง/เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ
- ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม และเเก้ไขปัญหางานแบบสถาปัตยกรรม
หมายเหตุ : ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 54 :   ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 55 :   ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
- เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ในการบริหารก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงในบริษัทผู้รับเหมา อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีใบ กว. วิชาชีพระดับภาคีขึ้นไป
- มีทีมงาน และผู้รับเหมาได้จะพิจารณเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการบริหารโครงการได้อย่างน้อย 3 Project ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ มีความตรงต่อเวลา เป็นนักบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
- มีการวางแผนปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้บังคับบัญชาได้
หมายเหตุ : ปฏิบัติงานไซต์งานในกรุงเทพฯ
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 56 :   ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน : 0 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 57 :   เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน : 0 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 58 :   วิศวกรโครงการ
จำนวน : 4 อัตรา
รายละเอียด
- การศีกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาชาวิชา วิศวกรรมโยธา
- เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
- มีใบ กว. วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง
- วางแผนงานก่อสร้าง, งบประมาณ, อุปกรณ์, ผู้รับเหมา
- ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ และหลักวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
- ควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ
- จัดทำ Payment, weekly Repott, Monthly Report รายงานความคืบหน้าโครงการให้กับผู้บังคับบัญชา
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ควบคุมการทำงานโฟร์แมนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หากเคยรับผิดชอบ Project จนจบโครงการ ตั้งแต่ฐานราก - จนส่งมอบห้องลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ : ประจำไซต์งานในกรุงเทพฯ ทำงาน 6 วัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 59 :   นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้
   
   
ตำแหน่งที่ 60 :   วิศวกรจัดซื้อ
จำนวน : 0 อัตรา
รายละเอียด
หมายเหตุ :
  สมัครตำแหน่งนี้